ALL SEASONS BANGKOK STORE

เว็บไซต์ ("All Seasons Bangkok") เป็นเว็บไซต์สำหรับจำหน่ายสินค้าประเภท กระเป๋า และ เครื่องหนัง และสินค้าอื่นๆ ทางเราจึงได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า จึงได้จัดทำนโยบายเว็บไซต์นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

1. ข้อมูลส่วนบุคค

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า หรือลงทะเบียนเป็นสมาชิก  ทางเราจำเป็นต้องมีการเก็บหรือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่นชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรฯ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบริการแก่ท่าน เช่น การจัดส่ง การแจ้งข่าวสาร เป็นต้น

2. การใช้ข้อมูล

บางครั้งทางเราอาจมีการส่งอีเมลล์ถึงท่าน เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ เช่น โปรโมชั่น การแนะนำสินค้า และอื่นๆ โดยท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม การลงทะเบียนเป็นสมาชิก ว่าต้องการจะรับข่าวสารจากทางเรา ซึ่งเราก็จะส่งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ ไปให้ท่าน โดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม การลงทะเบียนเป็นสมาชิก

3. การปกป้องและความปลอดภัยของข้อมูล

ทางเว็บไซต์มีระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล จากบุคคลภายนอก โดยเราจะมีเพียงเจ้าของเว็บไซต์ และ พนักงานของร้านเท่านั้น ที่เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ วัตถุประสงค์เพื่อสะดวกในการให้บริการแก่ท่าน โดยเราจะพยายามป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ มิให้มีบุคคลภายนอก เข้ามายุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด 
    เมื่อท่านชำระค่าสินค้า/บริการโดยบัตรเครดิต จะมีการร้องขอข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน (Transmit) ให้แก่เรา เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ ในการตรวจสอบยืนยันนั้น (Verification) เราขอเรียนให้ทราบว่า ระบบการรับส่ง-ข้อมูลดังกล่าว เป็นระบบมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจประเภทนี้ (industrial standard encrypted format)

4. คุ๊กกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) ในที่นี้หมายถึงข้อมูลของท่านส่วนเล็กๆ ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้เรา ทราบว่าท่านได้เคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือเป็นสมาชิกของเราหรือไม่

5. รหัสผ่านประจำตัว (Password)

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว จะมีเพียงท่านเท่านั้นที่จะทราบรหัสผ่านประจำตัว ดังนั้น ท่านจะต้องใช้รหัสผ่านด้วยความระมัดระวัง และต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจะต้องไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นทราบรหัสผ่านของท่าน หรือนำไปใช้ แม้แต่เจ้าของเว็บไซต์หรือพนักงานของร้านที่รับผิดชอบโดยตรง ก็จะไม่ทราบรหัสผ่านของท่านเลย โดยท่านจะสังเกตว่า เมื่อใดที่ท่านลืมรหัสผ่าน และร้องขอรหัสผ่านใหม่ ระบบของทางเว็บไซต์ จะให้ท่านกรอกอีเมลล์ที่เคยสมัครไว้ เพื่อให้ท่านทำการสร้างรหัสผ่านใหม่ และใช้รหัสผ่านใหม่นี้ในการเข้าสู่ระบบสมาชิก

6. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ก็สามารถกระทำได้เองตลอดเวลา โดยผ่านระบบสมาชิกของเว็บไซต์ และหากต้องการลบบัญชีผู้ใช้ของท่านออกไป ก็จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานในส่วนของระบบสมาชิกและบริการต่างๆของทางร้านได้อีกต่อไป 

7. ข้อยกเว้นความรับผิด (Declaimer)

ท่านรับทราบและตกลงว่าทางร้าน ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ในความสูญหาย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเกิดจาก การกระทำของบุคคลใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญหาย หรือเสียหายดังกล่าว จะเกิดจากความผิดของทางร้านเอง

ทางร้าน สงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข นโยบายฯ นี้เมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร และท่านยินยอมผูกพัน ตามนโยบายนี้ในทันที ที่ท่านสั่งซื้อสินค้า/บริการ จากผู้ขายตามรายการที่ได้แสดงหรือโฆษณาบนเว็บไซต์